• Bayraklı OSGB İş Güvenliği Uzmanı ve İş Yeri Hekimi
  İş Güvenliği Uzmanı
  İş Yeri Hekimi
  profesyonel kadrosu
  bayraklı osgb
  ile
  iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarında lider
 • Bayraklı OSGB Bayraklı Tower Bayraklı İzmir
  İzmir'in en prestijli iş merkezi Bayraklı Tower'dayız
  Bayraklı OSGB Bayraklı Tower'da Bayraklı İzmir'de
 • Bayraklı OSGB İş Kazasız Güvenli Çalışma Ortamı
  İş Güvenliği Uzmanı
  iş kazasız
  güvenli çalışma ortamı
 • Bayraklı OSGB Sağlıklı Çalışma Ortamında Meslek Hastalıklarından Korunma
  SAĞLIKLI ÇALIŞMA ORTAMINDA
  MESLEK HASTALIKLARINDAN KORUNMA
 • İnşaatlarda %100 İş Güvenliği

  iş yerlerinde %100 iş güvenliği

  • projelendirme
  • denetim
  • yasal uygunluk
 • iş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri
  • işletmeye özel işe giriş iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri
  • Çalışma mevzuatı eğitimi
  • Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları eğitimi
  • İş yeri temizliği ve düzeni eğitimi
  • İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar eğitimi
  • Meslek hastalıklarının sebepleri eğitimi
  • Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması eğitimi
  • Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri eğitimi
  • İlk yardım eğitimi
  • Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri eğitimi
  • Elle kaldırma ve taşıma eğitimi
  • Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma eğitimi
  • İş ekipmanlarının güvenli kullanımı eğitimi
  • Ekranlı araçlarla çalışma eğitimi
  • Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri eğitimi
  • İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması eğitimi
  • Güvenlik ve sağlık işaretleri eğitimi
  • Kişisel koruyucu donanım kullanımı
  • İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü eğitimi
  • Tahliye ve kurtarma
  • Mesleki eğitim organizasyonları

  iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinde profesyonel yöntemler

 • Kişisel Koruyucu Donanım
  Hayat Kurtarır

DAHA GÜVENLİ BİR DÜNYAYA HOŞ GELDİNİZ!

"Bayraklı OSGB, Güven Verir, Sözünde Durur." Tüm çalışmalarımız güvenli ve sağlıklı çalışma ortamları sağlayabilmek için.

DEĞERLERİMİZ

Şirketimiz, bünyesinde tüm sınıflarda (A-B-C) belgeli ve tecrübeli "İş Güvenliği Uzmanları" istihdam etmekte ve bu uzmanlar aracılığıyla, mevcut mevzuat çerçevesinde iş yerlerine ihtiyaç duydukları iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tüm teknik hizmet, uygulama ve eğitim hizmetlerini vermektedir.

MİSYONUMUZ

Misyonumuz; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasını iş yerlerinde kusursuz uygulayarak iş kazası ve meslek hastalığı olasılıklarını en düşük seviyede tutmak, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini uluslararası standartlarda gerçekleştirmektir.

VİZYONUMUZ

Vizyonumuz; İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri konularında, kaliteden taviz vermeden toplam kalite yönetimi ilkelerini esas alarak, sürekli gelişmek, sınırsız müşteri memnuniyeti sağlamak, başta müşterilerimiz olmak üzere, iş yaptığımız kişi ve kuruluşlarla, dürüst ve saygılı ilişkiler kurmak, onlarla başarı ve gücümüzü paylaşmak, sektörümüzde öncü olmaktır.

FARKIMIZ

Bayraklı OSGB olarak standart uygulamaları yasa ve yönetmeliklere uygun, mevzuata göre yaptığımızı itiraf ediyoruz. Bizim diğerlerinden farkımız standart uygulamaların üstüne ilave ettiklerimiz. Detay farklılıkların her biri için size sunum yapıyor, uyguluyor ve başarıyı hep beraber paylaşıyoruz.

TECRÜBEMİZ

Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri tecrübe bazlı değil iş güvenliği uzmanları ve iş yeri hekimlerini tecrübe bazlı değerlendirilebilen, esas olarak yasa ve yönetmeliklere uygunluk derecelerine göre başarılı sayılan kuruluşlardır. Bayraklı OSGB, uzman ve hekim seçimlerinde hassas, iş akış şemalarında dikkatli, görev tanımlarında tutarlı olarak oluşturduğu ekibi ile hem tecrübeli hem de yetenekli bir firmadır.

HİZMET KALİTEMİZ

KAIZEN, yani sürekli iyileştirme. Her geçen günün bir önceki günden daha iyi, daha güvenli, daha sağlıklı olması için iş yerlerinde sürekli çaba sarf etmekteyiz.

Tespit

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Resmi Gazetede yayımlanan, iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin "İş Yeri Tehlike Sınıfları Tebliği"ne göre, iş sağlığı ve güvenliği hizmeti alacak iş yerinin öncelikle tehlike sınıfı belirlenir. Belirlenen tehlike sınıfına göre iş yerinin alacağı İş Güvenliği Uzmanı, İş Yeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin asgari hizmet süresi hesaplanır.

İŞ YERİ FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI

Bayraklı Ortak Sağlık Güvenlik Birimi çatısı altında görevlendirilen İş Güvenliği Uzmanı, İş Yeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personeli atanmış olduğu iş yerlerinde profesyonel bakış açılarıyla, iş yerindeki olası riskleri, olumsuzlukları ve eksiklikleri tespit ederek uygun düzeltici önleyici faaliyetler ile mevzuat çerçevesinde, sağlıklı ve güvenilir bir çalışma ortamı projesi sunar.

PLANLAMA

Bayraklı Ortak Sağlık Güvenlik Birimi iş güvenliği uzmanları ve iş yeri hekimleri iş yerinde ortam gözetimleri dahilinde; takibini yapmak üzere aylık faaliyet uygulama planı, yıllık çalışma planı ve yıllık eğitim planı oluşturarak çalışanlara ve işverene sunar.

UYGULAMA

Bayraklı Ortak Sağlık Güvenlik Birimi iş güvenliği uzmanları ve iş yeri hekimleri, yapmış oldukları ortam gözetimleri neticesinde yapılan faaliyete uygun düzeltici önleyici faaliyetler sunarak sizlere tehlikelerden arındırılmış, kaliteli bir iş ortamı sunar.

DENETİM

Bayraklı Ortak Sağlık Güvenlik Birimi iş güvenliği uzmanları ve iş yeri hekimleri tüm iş sağlığı ve güvenliği sürecini devamlı olarak izler ve denetim altında tutar. Böylece tek seferlik değil, sürekli ve sürdürülebilir faaliyet gerçekleştirir.

TEKNOLOJİK ALT YAPIMIZ

İş Sağlığı ve Güvenliği alanında Türkiye'nin en gelişmiş sistemi olan İSGSİS İş Sağlığı ve Güvenliği Çevre Yönetim ve Denetim Sistemi Kurumsal Yazılım Çözümü sayesinde, tüm operasyonları %100 mevzuat uyumlu olarak eksiksiz yapılmasını sağlamaktayız.

 • Denetim ve e-posta, sms ile uyarı mekanizması
 • Raporlama ve karar destek
 • Web tabanlı mimari
 • %100 mevzuat uyumlu yapı
 • e-Devlet uyumlu yapı

Konusunda benzersiz profesyonel isgsis sistemi ile iş yerinizde güvenli ve sağlıklı çalışma ortamlarının sağlanması konusunda lider konumdayız.

isgsis.com
İSGSİS İş Sağlığı ve Güvenliği Çevre Yönetim ve Denetim Sistemi Kurumsal Yazılım Çözümü

RAKAMLARLA BAYRAKLI OSGB

RİSK
DEĞERLENDİRMESİ

ACİL DURUM
PLANI

EĞİTİM KATILIM
BELGESİ

OSGB HİZMETİ
ALAN MÜŞTERİLERİMİZ

KALİTE POLİTİKAMIZ

İş Sağlığı ve Güvenliği alanında danışmanlık ve eğitim hizmeti sunan Bayraklı Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi;

Hizmet verdiği çözüm ortaklarında; İş sağlığı ve güvenliği risklerini belirlemek; bu riskleri profesyonel bakış açısı ve alanında uzman İş Güvenliği Uzmanı, İş Yeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personeli kadrosuyla iş yerine özgü düzeltici faaliyetler yürüterek riskleri minimize etmeyi ve sürekli iyileştirmeyi,

İş Sağlığı ve Güvenliği faaliyetlerini denetimlerle izlemeyi,

Mevcut ve olası İş Sağlığı ve Güvenliği ihtiyaçlarına yönelik öncü yönetim sistemleri geliştirmeyi,

Sunduğu her hizmeti ulusal ve uluslararası standartlara uygun biçimde yürütmeyi,

Kalite Politikası olarak belirlemiştir.

İSG POLİTİKAMIZ

İş Sağlığı ve Güvenliği alanında danışmanlık ve eğitim hizmeti sunan Bayraklı Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi;

İş kazası ve meslek hastalıklarını, yaralanmaları, iş sağlığı ve güvenliği yönünden oluşabilecek her türlü olumsuz koşulu ve faaliyeti ilgili yasa ve yönetmelikler dahilinde izlemeyi, buna bağlı olarak iyileştirme faaliyetlerini başlatmayı ve kontrol altında tutmayı,

İş Sağlığı ve Güvenliğine yönelik çalışmalarını dokümante etmek ve sonuçlarını dijital ortamda da uzun yıllar boyunca saklayabilme kapasitesine sahip, güvenilir veri tabanlı İş Sağlığı ve Güvenliği Çevre Yönetim ve Denetim Sistemi Kurumsal Yazılım Çözümü (İSGSİS) ile kayıt altına almayı,

İş yerlerinin, işverenlerin ve çalışanların ihtiyaçlarına ve beklentilerine yönelik en doğru adımları atmayı,

İSG Politikası olarak belirlemiştir.

REFERANSLAR

Sizlerle birlikte büyük bir aileyiz. Bizi tercih eden iş ortaklarımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. Referanslarımızdan bazıları. Diğer referanslarımızı görmek için;

PROFESYONEL KADROMUZ

Bayraklı OSGB bünyesinde konusunda uzman yetişmiş nitelikli profesyoneller ile çalışmaktadır.

Atalay Bayık

atalay bayık

Onursal Başkan

İsmail Murat Bayık

ismail murat bayık

Yönetim Kurulu Başkanı A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı - Makina Mühendisi

Dr.Refik Ahmet Ersoy

dr.Refik Ahmet Ersoy

İş Yeri Hekimi

Tayfun Erpolat

tayfun erpolat

C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı - Maden Mühendisi

Bayrakliosgb

Gözde Selek

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı - Maden Mühendisi

Orçun Ildır

orcun ildir

C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı - Endüstri Mühendisi

Bayrakliosgb

Ebru Us

B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı - Fizikçi

Cemal Türe

Diğer Sağlık Personeli

ALT YAPIMIZ

Bayraklı OSGB kısa zamanda profesyonel kadrosunu güçlü altyapısı ile destekler hale gelerek İş Güvenliği ve İş Sağlığı konularında hizmet kalitesini üst seviyelere taşımıştır.

hizmetlerimiz

Bayraklı OSGB olarak "İş Sağlığı ve Güvenliği" alanında ve buna bağlı diğer konularda profesyonel hizmet ve uygulamalarımızla sizlerin yanındayız. Hizmet detayları için lütfen ilgili bölümleri tıklayınız. Hizmetlerimizi elektronik katologtan takip etmek için;

bize ulaşın

Merak ettiğiniz ve ihtiyacınız olan konularda lütfen bizimle irtibata geçmekten çekinmeyiniz.

Bayraklı OSGB

2013 Her Hakkı Saklıdır. Bayraklı OSGB®